Mieszkańcy terenów nie objętych kanalizacją sanitarną muszą we własnym zakresie zadbać o gospodarkę ściekową mając do wyboru szambo lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Uciążliwa i kosztowana eksploatacja szamba wpływa na coraz częstszy wybór przydomowej oczyszczalni ścieków. Mimo, że koszt inwestycji w oczyszczalnię jest znacznie wyższy, to tania eksploatacja pozwala na zwrot kosztów nawet po 3 latach. Jednak montaż przydomowej oczyszczalni wymaga większej powierzchni terenu w porównaniu z szambem. Wielkość oczyszczalni i jej poszczególnych elementów to nie wszystko. Ważniejsze jest również zachowanie odpowiednich odległości od obiektów na jakie może oddziaływać, aby oczyszczalnia była zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poniższy artykuł opisuje czym kierować się przy wyborze oczyszczalni oraz co należy uwzględnić wybierając lokalizację dla przydomowej oczyszczalni ścieków.

Usytuowanie przydomowej oczyszczalni na działce

Wielkość oczyszczalni
Sama wielkość oczyszczalni i jej elementów nie pozostaje bez znaczenia w przypadku małych powierzchni działki. Największej powierzchni wymagają oczyszczalnie ekologiczne zbudowane z osadnika gnilnego oraz systemu drenaży rozsączających. Wykonanie drenażu wymaga powierzchni około 30-90 m2 . Pojedyncza nitka drenażu nie powinna być krótsza niż 9 m i dłuższa niż 25 m. Pomiędzy nitkami należy zachować odległość minimum 1,5 m. Montaż oczyszczalni drenażowych na małych działkach jest wręcz niemożliwy. Decydując się na oczyszczalnię biologiczną warto zwrócić uwagę na ilość oraz wielkość zbiorników wchodzących w skład urządzenia. Na rynku dostępne są oczyszczalnie składające się z dwóch zbiorników lub kompaktowe urządzenia jedno zbiornikowe. Powierzchnia budowy samego urządzenia może więc wynosić od 4 do nawet 12 m2. Dodatkowo należy liczyć się z wykonaniem systemu odprowadzenia oczyszczonych ścieków np. studnią chłonną. Wielkość oczyszczalni oraz powierzchnia studni zależą od liczby użytkowników oczyszczalni.

Odległość od poszczególnych obiektów
Odległości od poszczególnych obiektów regulowane są przepisami. Aby przydomowa oczyszczalnia ścieków została zamontowana zgodnie z prawem należy zachować poniższe odległości:
- min. 15 m pomiędzy oczyszczalnią a studnią wody pitnej;
- min. 30 m pomiędzy studnią chłonną i drenażem rozsączającym a studnią wodociągową;
- min. 5 m pomiędzy oczyszczalnią i osadnikiem gnilnym a oknami i drzwiami zewnętrznymi domu;
- min. 2 m pomiędzy oczyszczalnią i osadnikiem gnilnym a granicą działki i drogą;
- min. 1,5 m pomiędzy korpusem oczyszczalni i osadnika gnilnego a rurami z gazem i wodą;
- min. 0,8 m pomiędzy oczyszczalnią i osadnikiem gnilnym a kablami elektrycznymi.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków na płaskim terenie o dużej powierzchni, niskim poziomie wód gruntowych i dobrej przepuszczalności gruntu nie stanowi problemu. Jednak przeważnie warunki terenowe nie są idealne. Na małe działki o trudnych warunkach terenowych dedykowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków NV. Są zbudowane z pojedynczego zbiornika o niewielkich wymiarach, którego dolna część posiada kształt stożka. Zbiornik NV wykonany jest z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym sprawiając, że posiada lekką i wytrzymałą konstrukcję. Dlatego producent umożliwia ich montaż oczyszczalni NV pod terenem przejezdnym. Wysoką jakość przydomowych oczyszczalni NV potwierdza 20-letnia gwarancja oraz już 10 000 poprawnie działających urządzeń na terenie Polski.