Na terenach nieskanalizowanych przydomowe oczyszczalnie ścieków są coraz popularniejszym rozwiązaniem. Wynika to przede wszystkim ze zdecydowanie tańszej eksploatacji w porównaniu do szamba. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków różniących się technologią pracy. Obecnie najpopularniejsze są dwa rodzaje oczyszczalni: drenażowe i biologiczne. Niniejszy artykuł opisuje podstawowe rodzaje przydomowych oczyszczalni z uwzględnieniem ich zalet i wad.

Rodzaje i typy przydomowych oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia drenażowa
Najprostszym i najtańszym rozwiązaniem gospodarki ściekowej jest budowa oczyszczalni drenażowej. Oczyszczalnia drenażowa to układ podziemnych perforowanych rur, za pomocą których ścieki po wstępnym oczyszczeniu w osadniku gnilnym są rozprowadzane w gruncie. Jedyną zaletą tego rodzaju oczyszczalni jest niski koszt. Do podstawowych wad oczyszczalni drenażowych należą:
- wymagana duża powierzchnia działki,
- brak możliwości kontroli jakości oczyszczonych ścieków i niska redukcja,
-możliwość montażu w dobrych warunkach terenowych: niski poziom wód gruntowych, przepuszczalny grunt,
- konieczność dosypywania biopreparatów,
- możliwość zatykania przewodów.

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie
W ostatnich latach coraz popularniejsze stały się przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. Wynika to przede wszystkim z faktu, że jest to rozwiązanie proekologiczne w związku z czym można ubiegać się o dofinansowanie. Budowa różnych rodzajów przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków jest bardzo podobna. Zazwyczaj wyróżnia się trzy komory: osadnik wstępny, bioreaktor i osadnik wtórny. W osadniku wstępnym następuje mechaniczne oczyszczanie ścieków z zanieczyszczeń stałych i tłuszczy. Następnie podczyszczone ścieki trafiają do bioreaktora, gdzie są oczyszczane przez mikroorganizmy. Ostatni etap to klarowanie się ścieków i odprowadzenie do odbiornika. W zależności od formy w jakiej występują mikroorganizmy w bioreaktorze wyróżnia się następujące technologie pracy: osad czynny, złoże biologiczne oraz oczyszczalnie hybrydowe pracujące w połączonej technologii osadu czynnego i złoża biologicznego. Spośród wymienionych najtańsze są urządzenia pracujące w technologii osadu czynnego. Technologia osadu czynnego wykorzystywana jest od wielu lat ze względu na wysoką efektywność oczyszczania ścieków. Jednak jest wrażliwa na nierównomierny dopływ oraz skład ścieków, czego nie da się uniknąć w przypadku oczyszczali przydomowych. Dlatego wybierając przydomową oczyszczalnię warto wziąć pod uwagę urządzenia pracujące w oparciu o złoża biologiczne odporne na zmienne warunki pracy. Najnowocześniejszymi rozwiązaniami są przydomowe, hybrydowe oczyszczalnie ścieków wykorzystujące obie wymienione technologie oczyszczania ścieków. Pozwala to na stabilną pracę oczyszczalni oraz osiągnięcie wysokich parametrów oczyszczonych ścieków. Biologiczne oczyszczalnie ścieków mimo wyższego kosztu inwestycji od oczyszczalni drenażowych, są rozwiązaniem zdecydowanie trwalszym i korzystniejszym. Podstawowe zalety oczyszczali biologicznych to:
-wysoka redukcja zanieczyszczeń- z oczyszczalni wypływa woda drugiej klasy czystości, którą można wykorzystać np. do nawadniania trawnika,
- mała powierzchnia montażu, możliwy montaż na niedużych działkach,
- możliwość otrzymania dofinansowania,
- biologiczne oczyszczalnie są inwestycją trwałą.

Zanim podejmiemy decyzję należy przeprowadzić analizę dostępnych na rynku rozwiązań. Jako odpowiedzialni mieszkańcy ziemi pod uwagę powinniśmy wziąć kryteria zrównoważonego rozwoju, według których najważniejsza jest jakość oczyszczonych ścieków a nie tylko cena.