Przydomowa oczyszczalnia ścieków - odległości od obiektów – przepisy

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest pożytecznym urządzeniem na terenach gdzie przyłączenie się do kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe. Aby przydomowa oczyszczalnia była legalnie zbudowana i eksploatowana wymagane jest spełnienie przepisów regulujących warunki montażu. Poniżej opisano podstawowe aspekty prawne związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków - odległości od obiektów – przepisy

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - przepisy
Zanim podejmiemy decyzję o budowie przydomowej oczyszczalni należy zorientować się czy jest to możliwe na naszej posesji. Istnieją dwa podstawowe powody, kiedy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest nie możliwa. Po pierwsze jeżeli do działki doprowadzona jest kanalizacja sanitarna, inwestor ma obowiązek przyłączenia się do niej. Po drugie budowa przydomowej oczyszczalni ścieków może okazać się niemożliwa w przypadku, gdy działka znajduje się na terenach ceniony przyrodniczo lub istnieje koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej. Jeżeli powyższe czynniki nie dotyczą nas, można przystąpić do formalności związanych z budową oczyszczalni. Według ustawy Prawo budowlane budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3/d nie wymaga pozwolenia na budowę, lecz wystarczy zgłoszenie budowy. Najczęściej właściwym organem do zgłoszenia jest starostwo powiatowe. Procedura odbywa się w trybie milczenia i po 21 dniach od zgłoszenia można zamontować przydomową oczyszczalnię. Często pada pytanie, czy eksploatacja przydomowej oczyszczalni wymaga pozwolenia wodno prawnego na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi. Odpowiedź znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, według którego w przypadku oczyszczalni o przepustowości do 5 m3/d wystarczy jedynie zgłoszenie właściwemu organowi.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – odległości
Usytuowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Niejednokrotnie możliwość zachowania wymaganych odległości warunkuje montaż przydomowej oczyszczalni. Poniżej przedstawiono wymagane odległości od obiektów:
1. Przydomowa oczyszczalnia a odległość od budynku: w przypadku budynków jednorodzinnych należy zachować odległość minimum 5 m od okien i drzwi budynku. Odległość powinna być mierzona od krawędzi zbiornika przydomowej oczyszczalni.
2. Przydomowa oczyszczalnia a odległości od granicy działki: wymagane jest zachowanie odległości minimum 2 m od granicy działki sąsiedniej, ciągu pieszego oraz drogi.
3. Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi znajdować się w minimalnych odległościach od infrastruktury technicznej:
- 1,5 m od wodociągu,
- 1,0 m od kabli telefonicznych,
- 0,8 m od kabli elektrycznych,
- 1,5 m od rur z gazem.
4. Przydomowa oczyszczalnia ścieków, a odległość od studni wodociągowej: w tym przypadku należy spełnić wymóg odległości minimum 15 m od korpusu oczyszczalni oraz odległość minimum 30 metrów od miejsca odprowadzenia oczyszczonych ścieków (np. studnia chłonna, drenaż rozsączający), jest to ważny aspekt ekologiczny.

Zachowanie powyższych odległości niejednokrotnie eliminuje możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków na małych działkach. Dlatego każdy montaż przydomowej oczyszczalni powinien być poprzedzony wizją lokalną przeprowadzoną przez producenta urządzenia lub doświadczoną firmę instalacyjną.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Bezpłatna wycena Twojej oczyszczalni

Zadzwoń - 788 788 026

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
Bład! Twoja wiadomość nie została wysłana.

Wysyłając wiadomość akceptujesz naszą politykę prywatności.

Wizyta i doradztwo GRATIS! Kompleksowa usługa od samego początku na najwyższym poziomie. Zobacz nasze największe atuty:

20 LAT GWARANCJI

Na wszystkie nasze produkty

12 LAT W POLSCE

Pracujemy na terenie całego kraju

22 LATA W EUROPIE

Współpracujemy na innych rynkach

30000 MONTAŻY

Posiadamy doświadczony zespół specjalistów