Przydomowe oczyszczalnie ścieków są ważnym elementem zagospodarowania ścieków na terenach nie posiadających kanalizacji sanitarnej. Jakość pracy oczyszczalni zależy przede wszystkim od rodzaju technologii, jakości użytych materiałów oraz właściwego montażu oczyszczalni. Z kolei wymienione czynniki wpływają na cenę przydomowej oczyszczalni. Poniższy artykuł opisuje od czego zależy cena urządzenia oraz koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków - cena i koszt budowy 2019/2020 rok

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – cena urządzenia
Przydomowe oczyszczalnie ścieków różnią się dobową przepustowością w zależności od liczby mieszkańców w danym gospodarstwie domowym. Najmniejsze urządzenia przeznaczone są do 4 stałych domowników. Oczywistym jest, że im urządzenie jest większe, tym wyższy jest jego koszt. Od czego więc zależy cena urządzeń tej samej wielkości? W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na technologię. Przydomowe oczyszczalnie ścieków narażone są na skomplikowane warunki pracy związane z nierównomiernym dopływem ścieków jak i zróżnicowanym jego składem w ciągu doby. Na rynku dostępne są urządzenia pracujące w technologii osadu czynnego, złoża biologicznego lub nowoczesne oczyszczalnie hybrydowe pracujące w połączonej technologii osadu czynnego i złoża biologicznego. Oczyszczalnie pracujące w technologii osadu czynnego zazwyczaj są najtańsze, ponieważ posiadają najprostszą budowę. Mimo wysokiej redukcji zanieczyszczeń wadą tej technologii jest brak odporności na nierównomierność w składzie i dopływie ścieków co w przydomowych oczyszczalniach ścieków jest nieuniknione. Ceny przydomowych oczyszczalni ścieków z osadem wynoszą około 6-8 tys. zł. Z kolei oczyszczalnie przydomowe wykorzystujące złoże biologiczne słyną z odporności na nierównomierny dopływ i skład ścieków. Z racji, że wymagają montażu elementów (np. kształtki, tarcze) na którym będzie osadzała się masa biologiczna odpowiedzialna za redukcję zanieczyszczeń, ich cena jest wyższa od oczyszczalni z osadem czynnym. Oczyszczalnie ze złożem kosztują od 8 do nawet 15 tysięcy złotych. Wartym uwagi rozwiązaniem są oczyszczalnie hybrydowe. Zastosowanie podwójnej technologii pozwala osiągnąć wysokie parametry ścieków oczyszczonych oraz stabilną pracę w zmiennych warunkach. Cenowo są porównywalne do oczyszczalni ze złożem biologicznym.

Koszt montażu przydomowej oczyszczalni ścieków
Koszt montażu oczyszczalni jest bezpośrednio związany z warunkami terenowymi, przede wszystkim przepuszczalnością gruntu i poziomu wód gruntowych. Montaż jest najłatwiejszy jeżeli grunt charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością (np. piasek), a poziom wód gruntowych jest niski lub ich brak. W takich warunkach wymagana odległość 1,5 metra od miejsca rozsączenia do wód gruntowych jest łatwa do zachowania. Sytuacja komplikuje się, kiedy wody gruntowe są wysoko. W takich warunkach często zbiornik przydomowej oczyszczalni wymaga kotwienia. Jednak głównym problem jest odprowadzeniem oczyszczonych ścieków. Wycenę montażu oczyszczalni najczęściej poprzedza wizja lokalna instalatora, w celu analizy warunków gruntowo-wodnych na terenie danej posesji.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są odpowiedzialnym produktem, dlatego wymagają odpowiedzialnej decyzji. Warto skorzystać z usług doświadczonej firmy oraz wybrać produkt osiadający znak CE i spełniający wymagania co do oczyszczonych ścieków zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Najniższa cena nie jest najlepszym kryterium wyboru. Profesjonalny montaż oraz jakościowy produkt przełoży się na zadowolenie z późniejszego bezawaryjnego użytkowania.