Przydomowa oczyszczalnia ścieków, a przepisy prawne

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest pożytecznym rozwiązaniem gospodarki ściekowej dla indywidualnych gospodarstw domowych. Jednak nie w każdym miejscu możliwy jest jej montaż. Należy pamiętać, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest alternatywą dla miejsc, gdzie doprowadzenie zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe. Natomiast w przypadku gdy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje budowę kanalizacji sanitarnej, urząd może nie wyrazić zgody na instalację przydomowej oczyszczalni ścieków, a jako rozwiązanie tymczasowe nakazać montaż szamba. Jeżeli powyższe czynnik nas nie dotyczą, możemy przystąpić do działań prowadzących do montażu oczyszczalni. Wymaga to zapoznania się z przepisami regulującymi budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Poniżej przedstawiono podstawowe regulacje formalno-prawne dla realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
Przydomowa oczyszczalnia ścieków, a przepisy prawne

Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?
Wedle art. 29 ust 1 pkt 3 i art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia na budowę, wystarczy zgłoszenie. Właściwym organem do zgłoszenia jest Starostwo Powiatowe. Razem z drukiem zgłoszenia należy dostarczyć oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, mapę z naniesionym rozmieszczeniem urządzeń oraz opis techniczny oczyszczalni.

Odprowadzenie oczyszczonych ścieków- czy konieczne jest pozwolenie wodno-prawne?
Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, wystarczy zgłoszenie właściwemu organowi. Wynika to z faktu, że eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby gospodarstwa domowego do 5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia wodno-prawnego.

Jakie odległości należy zachować?
Usytuowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce względem budynku, granicy czy studni wodociągowej opisuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Podstawowe odległości jakie należy zachować:
- minimum 2 m od granicy działki, ciągu pieszego czy drogi;
- minimum 15 m powinien być oddalony zbiornik przydomowej oczyszczalni od studni wody pitnej;
- minimum 30 m między miejscem odprowadzenia oczyszczonych ścieków, a studnią wody pitnej;
- minimum 5 m od okien i drzwi zewnętrznych budynku. Jeżeli w budynku jest sprawna wentylacja kanalizacji, a jej ujście znajduje się 0,6 m powyżej górnych krawędzi okien, dopuszcza się odprowadzenie przez nią wentylacji oczyszczalni i montaż zbiornika przy domu.

Formalności związane z budową oczyszczalni mogą stanowić problem osobą, nie mającym z nimi do czynienia na co dzień. Dlatego warto skorzystać z usług doświadczonej firmy, która oprócz instalacji zajmie się zgłoszeniem budowy oraz zadba o poprawny i zgodny z przepisami montaż oczyszczalni. Firma Traidenis-Pol już od ponad 12 lat zajmuje się budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Na terenie Polski mamy zamontowanych już ponad 9000 przydomowych oczyszczalni ścieków. Świadczymy usługi na terenie całego kraju poprzez sieć regionalnych, autoryzowanych dystrybutorów. Na przydomowe oczyszczalnie ścieków udzielana jest 20-letnia gwarancja. Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej wizji lokalnej oraz przygotowania indywidualnej wyceny bez dodatkowych kosztów. Zapraszamy do składania zapytań ofertowych.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Bezpłatna wycena Twojej oczyszczalni

Zadzwoń - 788 788 026

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
Bład! Twoja wiadomość nie została wysłana.

Wysyłając wiadomość akceptujesz naszą politykę prywatności.

Wizyta i doradztwo GRATIS! Kompleksowa usługa od samego początku na najwyższym poziomie. Zobacz nasze największe atuty:

20 LAT GWARANCJI

Na wszystkie nasze produkty

12 LAT W POLSCE

Pracujemy na terenie całego kraju

22 LATA W EUROPIE

Współpracujemy na innych rynkach

30000 MONTAŻY

Posiadamy doświadczony zespół specjalistów