Przez wielu przydomowa oczyszczalnia ścieków nazywania jest dobrodziejstwem natury. Jest doskonałą alternatywą dla gospodarstw domowych nie mających możliwości przyłączenia się do zbiorczej oczyszczalni ścieków. Zdecydowanie mniej uciążliwa i tańsza w eksploatacji od tradycyjnego szamba co pozwala na zwrot kosztów inwestycyjnych już po 3 latach w porównaniu do szamba. Ponadto charakteryzuje się wysoką efektywnością. Z oczyszczalni biologicznych wypływa woda drugiej klasy czystości, którą można wykorzystać na cele gospodarcze, oszczędzając wodę pitną. Nic więc dziwnego, że przydomowa oczyszczalnia ścieków zyskuje na popularności, mimo dość wysokich kosztów inwestycji. Dlatego posiadacze niewielkich działek niejednokrotnie obawiają się, że ze względu na ograniczoną ilość miejsca budowa przydomowej oczyszczali będzie niemożliwa.

Oczyszczalnia ścieków na małej działce

Jaka jest powierzchnia montażu przydomowej oczyszczalni?
Przede wszystkim zależy jakiej oczyszczalni. Z dostępnych na rynku przydomowych oczyszczalni można wyróżnić dwa podstawowe typu: oczyszczalnie drenażowe i oczyszczalnie biologiczne. Oczyszczalnie drenażowe (ekologiczne) składają się z osadnika gnilnego oraz systemu drenażu rozsączającego. Pojedyncza rura drenażu musi mieć długość minimum 9 m na jedną osobę, a odległość między rurami powinna wynosić powyżej 1,5 m. Całkowita powierzchnia budowy oczyszczalni drenażowej będzie wynosiła od 40 do nawet 90 m2. Montaż tego rodzaju przydomowej oczyszczalni na małej działce jest niemożliwy. Zdecydowanej powierzchni montażu wymagają przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków. W budowie oczyszczalni biologicznej zazwyczaj wyróżnia się: osadnik wstępny, bioreaktor oraz osadnik wtórny. Na rynku dostępne są rozwiązania, gdzie każdy z wymienionych elementów znajduje się w oddzielnym zbiorniku lub urządzenia jednozbiornikowe z wyodrębnionymi komorami. Mniejszą powierzchnię zajmują oczyszczalnie zbudowane z pojedynczego zbiornika. Dodatkowym elementem jest miejsce odprowadzenia oczyszczonych ścieków, którego role w przypadku oczyszczalni biologicznej pełni najczęściej studnia chłonna. W zależności od wybranego urządzenie, liczby mieszkańców oraz warunków terenowych powierzchnia budowy oczyszczalni biologicznej wynosi najczęściej od 8 do 20 m2.

Wymagane odległości od obiektów infrastruktury
Posiadacze małych działek oraz własnych studni wody pitnej raczej nie mają możliwości montażu oczyszczalni. Wymagane jest zachowanie od niej odległości minimum 15 m od zbiornika oczyszczalni oraz 30 m od miejsca odprowadzenia oczyszczonych ścieków. Dotyczy to studni wodociągowej własnej oraz obecnych na sąsiednich działkach. Ponadto oczyszczalnia powinna być oddalona minimum 2 m od granicy działek sąsiednich, ciągów pieszych i dróg.
Przydomową biologiczną oczyszczalnią ścieków stworzoną z myślą o małych działkach jest urządzenie NV firmy Traidenis-Pol. Oczyszczalnia wyróżnia się brakiem osadnika wstępnego, a bioreaktor i osadnik wtórny znajdują się w jednym zbiorniku. Sprawia to, że przydomową oczyszczalnię NV można zamontować już na powierzchni 4 m2 , a brak osadnika wstępnego, a więc brak procesów gnilnych wpływa na bezzapachową pracę oczyszczalni i brak konieczności dosypywania biopreparatów. Dolna część korpusu posiada kształt stożka. Dlatego urządzenie NV doskonale sprawdza się na małych dzikach oraz działkach gdzie występuje wysoki poziom wód gruntowych. Ponadto na przydomowe oczyszczalnie NV udzielana jest 20-letnia gwarancja.