Koszty utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków jest dość kosztowną inwestycję. Uwzględniając koszt projektu, zakupu urządzenia i jego montażu oraz wykonania systemu odprowadzenia oczyszczonych ścieków należy liczyć się z wydatkiem od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Cena zależy od wybranej technologii oraz warunków terenowych na danej posesji. Jednak niskie koszty utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków sprawiają, że mimo wysokiego kosztu instalacji, inwestycja zwraca się już po kilku latach. Poniżej przedstawione zostały koszty związane z użytkowaniem przydomowej oczyszczalni ścieków.
Koszty utrzymania przydomowej oczyszczalni ścieków

Koszt wywozu nieczystości
Użytkowanie każdej przydomowej oczyszczalni ścieków wiąże się z jej okresowym opróżnianiem z nagromadzonych części stałych oraz osadu nadmiernego. W tym celu należy wezwać tabor asenizacyjny. W zależności od wybranej technologii czynność tą należy wykonywać od jednego do nawet kilku razy na rok. Wybierając urządzenie należy zapoznać się z zalecaną przez producenta przydomowej oczyszczalni ścieków częstotliwością wyboru osadów. Nowoczesne biologiczne oczyszczalnie ścieków zazwyczaj wystarczy opróżniać raz na rok. Jednorazowe wezwanie taboru asenizacyjnego to koszt od 50 zł do nawet 300 zł.

Koszt energii elektrycznej
Praktycznie każda biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków wyposażona jest w urządzenia elektryczne. Wiąże się to przede wszystkim z zastosowanym systemem natleniania ścieków. W oczyszczalniach wykorzystujących technologię osadu czynnego ścieki wymagają napowietrzania za pomocą dmuchawy. Natomiast oczyszczalnie wykorzystujące złoża obrotowe wymagają zastosowania silnika do wywołania obrotu tarcz złoża biologicznego. Dodatkowo wybierając oczyszczalnię należy zwrócić uwagę czy ścieki przepływają grawitacyjnie, czy wymagane jest zastosowanie przepompowni. Większa liczba wymaganych urządzeń elektrycznych to zazwyczaj nie tylko wyższe zużycie energii elektrycznej, ale i częstsza awaryjność.

Konieczność stosowania biopreparatów
Rolą biopreparatów jest wspomaganie procesów oczyszczania ścieków. Biopreparaty są to mikroorganizmy, przede wszystkim bakterie oraz enzymy służące do rozkładu zanieczyszczeń organicznych obecnych w ściekach. Powinno się je dodawać średnio raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Nowoczesne biologiczne systemy do oczyszczania ścieków nie wymagają używania biopreparatów.

Koszt serwisu
Niektóre elementy przydomowej oczyszczalni ścieków wymagają okresowej wymiany. Dotyczy to między innymi dyfuzorów czy membran w dmuchawie. Wiąże się to z niewielkimi kosztami. Najbardziej kosztowne i kłopotliwe są awarie pomp czy silników, o ile oczyszczalnia takie posiada. Dlatego wybierając przydomową oczyszczalnię należy szczególną uwagę zwrócić na ukryte koszty serwisowania urządzenia.
Podsumowując, wybierając przydomową oczyszczalnię ścieków należy dokładnie zapoznać z kosztami eksploatacji. Niejednokrotnie urządzenia najtańsze na rynku wymagają największych środków finansowych związanych z ich użytkowaniem. Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest inwestycją, która zwraca się po kilku latach przy założeniu, że nie wystąpi żadna awaria. Jakościowym urządzeniem jest przydomowa oczyszczalnia NV firmy Traidenis-Pol. Urządzenie charakteryzuje się prostą budową, a jedynym elementem elektrycznym jest dmuchawa. Ponadto dodatkową zaletą jest 20-letnia gwarancja. Na terenie Polski funkcjonuje już ponad 9000 przydomowych oczyszczalni ścieków NV.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Bezpłatna wycena Twojej oczyszczalni

Zadzwoń - 788 788 026

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
Bład! Twoja wiadomość nie została wysłana.

Wysyłając wiadomość akceptujesz naszą politykę prywatności.

Wizyta i doradztwo GRATIS! Kompleksowa usługa od samego początku na najwyższym poziomie. Zobacz nasze największe atuty:

20 LAT GWARANCJI

Na wszystkie nasze produkty

12 LAT W POLSCE

Pracujemy na terenie całego kraju

22 LATA W EUROPIE

Współpracujemy na innych rynkach

30000 MONTAŻY

Posiadamy doświadczony zespół specjalistów