Przydomowe oczyszczalnie ścieków, obok szamb są indywidualnym rozwiązaniem gospodarki ściekowej w miejscach o rozproszonej zabudowie bez możliwości przyłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Względem szamba wykazują wiele zalet. Przede wszystkim niskie koszty eksploatacji, mniejszą uciążliwość oraz proekologiczny charakter. Mimo znacznych nakładów finansowych na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, tania eksploatacja pozwala na zwrot kosztów nawet po trzech latach. Nic więc dziwnego, że przydomowe oczyszczalnie ścieków cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Zanim podejmiemy decyzję o wyborze oczyszczalni ścieków, warto zapoznać się z dostępnymi technologiami i zasadą działania przydomowej oczyszczalni ścieków. Spośród dostępnych na rynku przydomowych oczyszczalni najpopularniejsze są oczyszczalnie drenażowe i biologiczne oczyszczalnie ścieków.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Zasada działania oczyszczalni drenażowej W budowie oczyszczalni drenażowej wyróżnia się osadnik gnilny oraz system drenaży rozsączających. W osadniku gnilnym następuje oczyszczanie ścieków z części mechanicznych, cięższych od wody które opadają na dno oraz z tłuszczu flotującego po powierzchni. W osadniku wstępnym następuje redukcja zanieczyszczeń w około 40-50%. Następnie podczyszczone ścieki są rozprowadzane w systemie drenaży rozsączających, gdzie teoretycznie dochodzi do dalszego rozkładu zanieczyszczeń obecnych w ściekach. Oczyszczalnie drenażowe są tańszym rozwiązaniem w porównaniu do biologicznych. Jednak nie ma możliwości zbadania jakości ścieków oczyszczonych, a ich niska efektywność powoduje, że nie można ich montować na terenach aglomeracji. Ponadto wymagają dużej powierzchni działki oraz charakteryzują się krótką trwałością systemu drenaży, który ulega kolmatacji po około 7-12 latach.

Jak działają biologiczne oczyszczalnie?
Większość biologicznych oczyszczalni składa się osadnika wstępnego, bioreaktora oraz osadnika wtórnego. Pierwszym etapem jest oczyszczanie mechaniczne zachodzące w osadniku wstępnym. Ścieki są tu pozbawiane zanieczyszczeń stałych, a następnie przepływają do części biologicznego oczyszczania w bioreaktorze. Za część biologicznego rozkładu zanieczyszczeń organicznych odpowiedzialne są mikroorganizmy głownie bakterie. W zależności od zastosowanej technologii pracy oczyszczalni mikroorganizmy krążą w objętości bioreaktora tworząc kłaczki osadu czynnego lub są immobilizowane na powierzchni złoża tworząc błonę biologiczną. Dlatego wyróżnia się dwie podstawowe technologie pracy przydomowych oczyszczalni osad czynny i złoże biologiczne. Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie wykorzystują jednocześnie obie i określane są jako hybrydowe. Następnie ścieki przepływają do osadnika wtórnego, gdzie następuje ich klarowanie po czym oczyszczone ścieki wypływają z oczyszczalni. Warto zaznaczyć, że ścieki wypływające z oczyszczalni mają postać wody drugiej klasy czystości. Mogą więc być wykorzystywane na cele gospodarcze np. nawadnianie trawnika czy podlewanie drzewek. Ze względu na wysoką efektywność na oczyszczalnie biologiczne udzielane są dofinansowania. O możliwości otrzymania wsparcia finansowego na budowę oczyszczalni biologicznej najlepiej zapytać się w urzędzie gminy. Firma Traidenis-Pol od ponad 12 lat świadczy kompleksowe usługi związane z montażem, serwisem przydomowych oczyszczalni ścieków. Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z darmowej wyceny i doradztwa technicznego podczas wizji lokalnej u Państwa na działce.