Jak często opróżniać przydomową oczyszczalnie ścieków?

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków są nowoczesną alternatywą dla obszarów nie posiadających zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Jeszcze kilka lat temu w przypadku braku możliwości przyłączenia się do kanalizacji najpopularniejszym rozwiązaniem był montaż szamba lub oczyszczalni drenażowej.
Jak często opróżniać przydomową oczyszczalnie ścieków?

Niejednokrotnie szamba były zbiornikami nieszczelnymi, co przyczyniało się do pogorszenia stanu wód podziemnych. Obecnie przepisy wymuszają od posiadaczy szamb posiadanie dowodów opróżniana ich w postaci rachunków. Dlatego szczelne zbiorniki bezodpływowe wiążą się dużymi kosztami eksploatacji, na co wpływa konieczność częstego opróżniania szamba oraz stosowania biopreparatów. Z kolei oczyszczalnie drenażowe wymagają dużej powierzchni montażu i bardzo dobrych warunków gruntowo-wodnych tzn. niskiego poziomu wód gruntowych i wysokiej przepuszczalności. Ponadto oczyszczalnie drenażowe nie osiągają tak wysokich parametrów ścieków oczyszczonych jak biologiczne, z tego względu nie można ich montować w dużych aglomeracjach. Obecnie najbardziej polecanym rozwiązaniem zarówno z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia są biologiczne oczyszczalnie. Na rynku jest szeroki wybór przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Wszystkie oczyszczalnie łączy jednak jedna cecha – konieczność usuwania osadu nadmiernego. Poniżej opisano jak opróżniać przydomową oczyszczalnię i od czego to zależy.

Od czego zależy częstotliwość usuwania osadu nadmiernego z oczyszczalni?


Głównymi czynnikami wpływającymi na częstotliwość opróżniania oczyszczalni jest rodzaj oczyszczalni, pojemność osadnika oraz ładunki zanieczyszczeń dopływające do przydomowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnie pracujące w technologii osadu czynnego zazwyczaj wymagają częstszego opróżniania w porównaniu do oczyszczalni wykorzystujących złoże biologiczne. Większość przydomowych oczyszczalni jako pierwszy etap mechanicznego oczyszczania ścieków posiada osadnik wstępny, który również należy opróżniać. Częstotliwość jego opróżniania zależy od pojemności. Kolejnym czynnikiem wpływającym na częstotliwość opróżniania przydomowej oczyszczalni ścieków są ładunki ścieków dopływających. Każde gospodarstwo domowe generuje ścieki bytowe, różniące się składem i ładunkami zanieczyszczeń. Im wyższe stężenia zanieczyszczeń w ściekach dopływających, tym wybór osadu nadmiernego będzie częstszy.

Prawidłowy wybór osadu nadmiernego


Zarówno opróżnienie przydomowej oczyszczalni ścieków we właściwym czasie jak i prawidłowe wykonanie tej czynności mają kluczową rolę dla poprawnej pracy oczyszczalni. Przede wszystkim wybór osadu nadmiernego powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta. Dotyczy to zarówno czasu opróżnienia oczyszczalni jak i komór jakie muszą zostać opróżnione. Należy zwrócić uwagę, czy przed wyborem osadu nie należy wyłączyć urządzeń elektrycznych obecnych w oczyszczalni. Opróżnienie oczyszczalni powinna wykonać uprawniona do tego firma, która osadu nadmierne dostarczy do oczyszczalni komunalnej w celu dalszej utylizacji. Prostą budową oraz eksploatacją wyróżnia się przydomowa oczyszczalnia ścieków NV. Urządzenie NV zbudowane jest z jednego, dwukomorowego zbiornika. Z przydomowej oczyszczalni NV osad nadmierny usuwa się jedynie z jednej komory, 1-2 razy na rok. Przydomowa oczyszczalnia NV objęta jest 20-letnią gwarancją producenta.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Bezpłatna wycena Twojej oczyszczalni

Zadzwoń - 788 788 026

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
Bład! Twoja wiadomość nie została wysłana.

Wysyłając wiadomość akceptujesz naszą politykę prywatności.

Wizyta i doradztwo GRATIS! Kompleksowa usługa od samego początku na najwyższym poziomie. Zobacz nasze największe atuty:

20 LAT GWARANCJI

Na wszystkie nasze produkty

12 LAT W POLSCE

Pracujemy na terenie całego kraju

22 LATA W EUROPIE

Współpracujemy na innych rynkach

30000 MONTAŻY

Posiadamy doświadczony zespół specjalistów